U bent hier

Over Vleet

De VLEET is een Nederlandstalige online encyclopedie, bedoeld voor de zeeliefhebber die meer wil weten over de zee en kust in België en Nederland.

Zowel de natuur, als menselijke activiteiten en hun impact op zee en kust komen aan bod. Verder vind je er ook informatie over streekgebonden erfgoed, basisinformatie over ecologie, klimaat, beleid en zo veel meer.

Deze zee- en kustencyclopedie wil vooral tijdloze, neutrale en wetenschappelijk degelijke basisinformatie aanbieden. Dit als achtergrond bij een bezoekje aan de kust, als uitleg bij een strandvondst, voor gebruik bij burgerwetenschapsinitiatieven of het lesgeven over de zee.

Voor meer actuele informatie en nieuwtjes, leuke filmpjes, educatieve pakketten en dergelijke meer verwijst de VLEET door naar andere initiatieven. De VLEET is dus altijd een goed vertrekpunt voor Nederlandstalige regionale info over zee en kust!

Door wie?

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in België stelt dit online kennisplatform ter beschikking, en baseert zich daarbij op de voormalige online Ecomare Encyclopedie.

Ecomare - www.ecomare.nl is het natuur-educatief centrum op het Nederlandse waddeneiland Texel. Het centrum laat mensen de schoonheid, (inter)nationale eigenheid en kwetsbaarheid ervaren van de natuur op Texel en de omringende zee via voorlichting, educatie en de opvang van vogels en zeehonden. Sinds 2016 maakt Ecomare, samen met Museum Kaap Skil, de Vuurtoren en de Oudheidkamer, onderdeel uit van Stichting Texels Museum.

Het Vlaams Instituut voor de Zee - www.vliz.be is een kenniscentrum voor mariene wetenschappen, gevestigd in Oostende (België). Het VLIZ staat voor degelijk interdisciplinair onderzoek van de oceaan, zeeën, kust en estuaria. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met onderzoekers, burgers, beleidmakers en industriële partners in Vlaanderen, België en via internationale samenwerkingen.

Voorgeschiedenis?

In 1997 publiceerde Ecomare, onder de naam De VLEET, een DVD-reeks boordevol informatie over de flora en fauna van de Waddeneilanden, en de omliggende Waddenzee en Noordzee. Later kwam dit materiaal online ter beschikking via de Ecomare Encyclopedie. Na verloop van tijd verbreedde dit kennisplatform met informatie over menselijke activiteiten op zee en in het kustgebied, over beleid- en beheerkwesties, en over streekgebonden cultuur en erfgoed.

Tot 2015 zorgde de stichting ZeeInZicht – met steun van Nederlandse en Belgische wetenschappelijke instellingen, Stichting De Noordzee en de Nederlandse Aardolie Maatschappij – voor een extra laagje bovenop de encyclopedie. De interactieve website zeeinzicht.nl bracht de fascinerende onderwaterwereld van de Waddenzee, Noordzee en het Deltagebied op een laagdrempelige manier in beeld voor het brede publiek. ZeeInZicht deelde ook via Twitter en Facebook real time kust- en zeenieuws. In 2008 trad het VLIZ toe tot dit partnerschap en kwam er een geografisch uitbreiding met informatie over de Belgische kustwateren en het Schelde-estuarium.

In 2015 vond de ondertussen zeer rijk gestoffeerde encyclopedie onderdak bij het VLIZ. Op deze website vind je nu een selectie van de meest tijdloze informatie terug. Voor de naam van de website werd teruggrepen naar deze van de begindagen van dit initiatief: VLEET. Zo maken we de cirkel rond – beschikbaar via VLEET.be en VLEET.nl.

Weetje

Vleet is ook de naam van een grote roggensoort. Ooit talrijk aanwezig in de Noordzee, maar door overbevissing sterk teruggedrongen in aantallen. Mits goede beschermingsmaatregelen, hoopt men deze legendarische soort terug kansen te geven in onze wateren.

Contact

Een foutje aangetroffen in onze website? Een leuke suggestie? Contacteer ons via info@vliz.be (met VLEET als onderwerp van uw e-mail).