U bent hier

Aardbeivlinder

De aardbeivlinder is een zeldzame vlinder. Vroeger was de soort veel algemener. De aardbeivlinder is te vinden in de overgang van droge naar natte, schrale graslanden. In de duinen zijn dauwbraam en tormentil belangrijke waardplanten voor deze vlinder. In de duinen van Schiermonnikoog komen ze nog voor.