U bent hier

Planten

Op het strand, in de duinen en op de schorren kun je ook echte planten aantreffen, met echte wortels. Het plantenrijk is verdeeld in zaadplanten en sporeplanten. Sporen zijn veel kleiner dan zaden en worden door de wind verspreid. Sporen hebben geen voedsel in zichzelf opgeslagen, in tegenstelling tot zaden. Daarom moeten ze terechtkomen op een plek waar voedsel aanwezig is, anders kunnen ze niet uitgroeien. Zaadplanten zijn verdeeld in naaktzadigen en bedektzadigen. Bij de laatste groep horen de planten met bloemen. Elke plantensoort heeft zijn eigen manier om te overleven. Sommige kunnen in een zoute omgeving groeien, andere kunnen goed concurreren met andere planten. Aan zee komen planten voor in leefgebieden met extreme omstandigheden door natuurkrachten als wind, getijden en zout. De planten die daar leven zijn daaraan aangepast.

Abonneren op Planten