U bent hier

Beheer van de zeereep

De zeereep is de duinenrij die langs het strand ligt. Na een storm is soms een heel stuk van de zeereep afgeslagen. Dit zand ligt dan op het strand en wordt meestal door de wind vanzelf weer teruggeblazen naar de duinen. De zeereep is heel belangrijk voor de kustverdediging. Mensen proberen daarom altijd in de zeereep het zand vast te leggen. Dat doen ze door rietschermen te plaatsen en helm te planten. Je mag ook bijna nergens in de zeereep lopen, om verstuiven te voorkomen. Zandsuppleties op het strand beschermen de zeereep en zorgen voor aanvoer van extra zand.